Adventskalender czyli

specjalny kalendarz pojawił się w naszej szkole wraz z rozpoczęciem adwentu. Codziennie młodzież otrzymywała jedno zadanie, którego opracowanie każdy gromadził w specjalnych teczkach. W ten kreatywny sposób uczniowie zapoznawali się z niemieckimi (i nie tylko) tradycjami adwentowymi i kulturą Niemiec, mieli możliwość porównać tradycje niemieckie z polskimi oraz pogłębić wiedzę w zakresie słownictwa. Szanowne jury, pod przewodnictwem organizatorki konkursu, pani Barbary Borzuchowskiej, wkrótce oceni adwentowe kalendarze uczniów oraz wyłoni zwycięzców konkursu na Adventskalender.