Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości

– oczywiście: cała społeczność szkolna odśpiewała hymn, dokładnie o godzinie 11.11. Ale to szczególne święto przeżywaliśmy cały dzień, robiliśmy kotyliony i omawiali symbole związane z naszą Ojczyzną, oglądaliśmy prace wykonane na konkurs “Kiedy myślę Polska” (których to autorzy tego dnia otrzymali nagrody, wyróżnienia i podziękowania za udział), braliśmy udział w patriotycznej zabawie, w której reprezentacje klas mogły pochwalić się wiedzą dotyczącą Ojczyzny, pracowaliśmy w grupach wykonując plakaty prezentujące postaci z  wybranych polskich legend. Wszyscy, od zerówki aż po klasę ósmą brali udział obchodach Niepodległości i bardzo się w nie zaangażowali. Na koniec odbyło się podsumowanie dnia, a uczniowie klas 4-8 zaśpiewali patriotyczne pieśni: Pierwszą Brygadę i Szarą Piechotę. Uczniom całej szkoły dziękujemy za wkład pracy, zaangażowanie i odpowiedzialne podejście do wszystkich punktów programu dnia, a paniom: Magdalenie Kopek (przygotowanie obchodów i koordynacja), Soni Wojtysek (konkurs plastyczny), Małgorzacie Kosardze (śpiew i oprawa muzyczna), wychowawcom klas młodszych (kotyliony, lekcje i warsztaty plastyczne dotyczące symboliki godła oraz barw narodowych) oraz wszystkim wychowawcom i nauczycielom gratulujemy udanej formuły i inspirujących dzieci i młodzież działań wychowawczych!