Działamy – Wspieramy

Drodzy Rodzice!
Przypominamy, że ramach bezpiecznego powrotu uczniów do szkoły, podjęliśmy działania, które wzmacniają uczniów w pracy własnej i motywują do rozwoju. Niezwykle pomocne były dla nas Państwa opinie i sugestie wyrażone w ankietach oraz w wielu rozmowach. Starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom i mając na celu dobro naszych uczniów opracowaliśmy plan szerokich działań wspierających. Zajęcia dodatkowe z przedmiotów wiodących dla klas 7-8 oraz szereg zajęć dla klas 4-6, to podstawowe elementy planu pracy szkoły na ten rok. Dodatkowo dla uczniów klas 4-6 wprowadziliśmy system uniwersalnych wartości związanych z planowaniem czasu pracy w szkole i domu. (infografika)