Kalendarz roku szkolnego

 

ZEBRANIA 

23.09.2019 g.17.00 klasy 4-8 / 18.00 klasy 0-3

09.12.2019  g.17.30 klasy 4-8

10.01.2012 g.17.00 klasy 4-8 / 18.00 klasy 0-3

 

KONSULTACJE KLAS 4-8 (g.18.00)

21.10.2019

09.12.2018

16.03.2020

11.05.2020

KONSULTACJE KLAS 0-1 (terminy indywidualne)