Kalendarz roku szkolnego

ZEBRANIA (g.18.00)

26.09.2016

12.01.2017

KONSULTACJE (g.18.00)

17.10.2016

5.12.2016

6.03.2017

8.05.2017