Historia

Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne ( PGL ) powstało w 1999r. w Częstochowie w następstwie reformy oświaty przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pełnooddziałowym gimnazjum stało się w 2001 roku.

Od początku istnienia gimnazjum nasi uczniowie uczą się lub kontynuują naukę trzech języków obcych w grupach o różnym poziomie zaawansowania. O dobrych efektach nauczania świadczą ich sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych.
 
Nasi absolwenci przyjmowani są do renomowanych szkół ponadgimnazjalnych.

 A