Gratulujemy Laureatom Nagrody Prezydenta Częstochowy

dla uczniów szczególnie uzdolnionych! Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, podczas gali w Miejskim Domu Kultury (w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa związanych z panującą epidemią), wręczył laury najzdolniejszej młodzieży. W tym roku uhonorowano głównie triumfatorów bardzo prestiżowych konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Wśród nagrodzonych, oczywiście, znaleźli się także i nasi uczniowie: ósmoklasiści – Piotr Nowicki oraz Bartosz Polak, oraz uczeń klasy szóstej – Antoni Mazur.  Wszyscy trzej wyróżniają się wzorową postawą, wysoką kulturą osobistą oraz wybitnymi zdolnościami. W spektrum ich zainteresowań mieści się nauka języków obcych oraz matematyki. Chętnie się ich uczą, biorą udział w konkursach, pogłębiając swoje umiejętności. Wszyscy odnieśli liczne sukcesy szkolne i pozaszkolne. 

Piotr Nowicki wykazuje szczególne predyspozycje w kierunku nauki języków obcych oraz posiada uzdolnienia matematyczne. Dzięki systematycznej pracy, olbrzymiemu zaangażowaniu i zdolnościom został w tym roku laureatem aż dwóch Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: z Języka Angielskiego oraz Języka Niemieckiego. Uczeń zdobył także liczne nagrody i wyróżnienia w wielu innych ogólnopolskich konkursach przedmiotowych.

Bartosza Polaka cechuje wielka konsekwencja i solidność, których efektem jest uzyskanie tytułu laureata z Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Uczeń ma na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach przedmiotowych. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Samorządu Szkolnego, aktywnie uczestnicząc w życiu klasy i szkoły oraz angażując się w organizowanie imprez szkolnych i charytatywnych.

Należy także zwrócić uwagę na to, że najmłodszy z nich -Antoni Mazur – już jako uczeń klasy 6 opanował podstawę programową szkoły podstawowej z zakresu matematyki na bardzo wysokim poziomie, czego dowiódł, uzyskując tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Antoni jest uczniem bardzo zdolnym, umiejętnie wykorzystującym przekazywaną wiedzę. W swoich dociekaniach jest zawsze konsekwentny i ambitny. Dzięki systematycznej pracy i zaangażowaniu osiąga celujące wyniki, a w naukach matematycznych  z sukcesami konkuruje z uczniami klas wyższych.

Gratulujemy naszym najzdolniejszym Uczniom oraz ich Rodzicom i Nauczycielom! Jesteśmy dumni mogąc kształcić taką młodzież! 

Wśród nagrodzonych uczniów szkół ponadpodstawowych widzimy także nazwiska naszych absolwentów: Aleksandry Koniecznej, Julii Koniecznej oraz Michała Stańca. Cieszymy się, że kontynuują swoje pasje i rozwijają się naukowo w kolejnych etapach edukacji. Wspaniale, kibicujemy “naszym” i gratulujemy! 

Więcej o uroczystości wręczenia nagród można przeczytać na stronie Urzędu Miasta Częstochowy, skąd również zaczerpnęliśmy zdjęcie z gali:

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=14198&fbclid=IwAR127IkF4ToK5Z_L-ahkuHD8nJBBZeNh3oI_Q9KsStFUI3vzH-LDwqPPGgk