Inwestycja w talenty

Uff… Maj, długi weekend, koniec roku zbliża się w siedmiomilowych butach! Nasi stypendyści- Ola Sowińska, Jakub Głowacki, Tymek Szczypior, Julia Konieczna, Martyna Panek, Szymon Makles, Karolina Lewandowska, Mirella Całek, Magdalena Lang, Wiktoria Galińska, Dorota Liszewska -z III edycji programu “Śląskie. Inwestujemy w talenty” – też na pewno mają chwilę oddechu. Należy im się, bo pracują bardzo ciężko (niektórzy już w innych szkołach, jako nasi absolwenci) w ramach projektu, którego celem jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  Pozdrawiamy naszych Pracusiów! Jesteście najlepszym dowodem na to, że warto się uczyć i warto się starać! 

 Śląskie – Inwestujemy w talenty jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny. Więcej informacji na:   http://efs-stypendia.slaskie.pl/content/przyznano-stypendia-w-ramach-projektu-slaskie-inwestujemy-w-talenty–iii-edycja