Nagrody Prezydenta Miasta

środa, 25.06.2014

Miło nam poinformować, że Julia Głowacka i Mateusz Janowicz otrzymali Nagrody Prezydenta Miasta za wybitne wyniki w nauce. Gratulujemy! klik

Wyniki Ogólnopolskiego Konkurs Galileo

niedziela, 18.05.2014

Prezentujemy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Galileo.

Matematyka
Laureaci:
Mateusz Janowicz
Julia Głowacka
Wyróżnienia:
Andrzej Perczak
Mateusz Szczepkowski
Martyna Rejczak
Dawid Kapica
Język Niemiecki
Laureaci:
Natalia Leszczyńska
Julia Głowacka
Wyróżnienie:
Tomasz Kott

Powiatowy Konkursu Kaligraficzny „I TY możesz zostać Mistrzem pióra”

niedziela, 18.05.2014

Miło nam poinformować, że Tomasz Kott został laureatem 1 miejsca Powiatowego Konkursu Kaligraficznego (V edycja) „I TY możesz zostać Mistrzem pióra”. Gratulujemy!

XII Powiatowy Konkursu „Sprawdź Swój Angielski”

niedziela, 06.04.2014

Miło nam poinformować, że Magda Łapa zajęła 2 miejsce w XII Powiatowym Konkursie „Sprawdź Swój Angielski”. Finalistą tego konkursu został Mateusz Janowicz. Gratulujemy!

Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Zwykłe może być niezwykłe”

niedziela, 06.04.2014

Miło nam poinformować, że prace Karoliny Srokosz i Magdaleny Łapy zostały wyróżnione w finale Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Zwykłe może być niezwykłe”. Gratulacje!

ulia Głowacka Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki

niedziela, 09.03.2014

Miło nam poinformować, że Julia Głowacka została Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Dzięki temu sukcesowi Julka jest już zwolniona z część Egzaminu Gimnazjalnego. Uczennica jest również Finalistką WKP z Języka Angielskiego. Gratulujemy!

Gratulacja dla Martynki Rejczak i Natalki Leszczyńskiej

niedziela, 09.03.2014

Miło nam poinformować, że Martyna Rejczak zajęła 1 miejsce w kategorii POEZJA w XX Ogólnopolskim Konkursie Literackim i Plastycznym „Zielono mi”.W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymała Natalia Leszczyńska. Gratulujemy!

Mateusz Janowicz Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotwego

niedziela, 09.03.2014

Miło nam poinformować, że Mateusz Janowicz został Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Gratulujemy! Sukces Mateusza sprawia, iż otrzyma maksymalną liczbę punktów na Egzaminie z części przyrodniczej i matematyki.

Janek Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego!

wtorek, 11.02.2014

Miło nam poinformować, że Jan Ambroży został Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie. Gratulujemy!

Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego

niedziela, 02.02.2014

Miło nam poinformować, że Julia Głowacka została Finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego. Gratulujemy!

II miejsce Julii w XI Regionalnym Konkursie Ortograficznym

niedziela, 02.02.2014

Miło nam poinformować, że Julia Purgal zajęła II miejsce w XI Regionalnym Konkursie Ortograficznym  „Zdobywamy Puchar Królewny Ortografki”. Gratulujemy!

XII Powiatowy Konkurs “Sprawdź Swój Angielski”

niedziela, 02.02.2014

Miło nam poinformować, że w finałowej dziesiątce XII Powiatowego Konkursu “Sprawdź Swój Angielski” organizowanego przez Gimnazjum nr 7 znalazło się dwoje naszych uczniów – Magda Łapa oraz Mateusz Janowicz. Gratulujemy!