Kodowanie… nut

Pani Małgosia Kosarga przeprowadziła w klasie 2 koleżeńską lekcję otwartą. Temat lekcji: Zapisywanie nut za pomocą kodu. Dzieci nauczyły się tradycyjnej, angielskiej piosenki o psie Bingo. Zapisywały nuty w programie musescore, odczytując je najpierw z kodu. Taki utwór, zapisany w programie, jest już gotowy do zagrania. Na finał, z dziecięcą radością i żywiołowością, uczniowie zaśpiewali i zatańczyli piosenkę, nad którą tak pracowicie spędziły całą lekcję. Zajęcia były bardzo ciekawe i twórcze. Dziękujemy “pani od muzyki” za ich przeprowadzenie oraz wszystkim za przybycie.