Konsultacje! Przypominamy!

Rodzicom uczniów klas 4-8 oraz 3 gimnazjum przypominamy o konsultacjach z nauczycielami, które odbędą się w poniedziałek, 1 kwietnia 2019 roku od godziny 18. Serdecznie zapraszamy!