Lekcja architektury i planowania przestrzennego…

… odbyła się w klasie 1! A przy okazji pierwszoklasiści “potrenowali” tzw. teamwork czyli pracę zespołową. Zajęcia mają podwójną, wymierną korzyść: 1) w klasie powstała fantastyczna makieta miasta z pudełek, kartonu i papieru kolorowego, 2) zespół klasowy wspaniale się integruje i potrafi zgodnie współpracować tak, aby wspólnie zrealizować duży projekt. Duże brawa należą się architektom i planistom z klasy 1 oraz “kierownikowi” budowy miasteczka, czyli pani Beatce!