Metoda naukowa

ma ściśle określony schemat: obserwacja -> problem badawczy -> hipoteza -> przeprowadzenie doświadczenia -> wynik -> wniosek. Nasi młodzi badacze z klasy 7 spróbowali swoich sił na polu nauk przyrodniczych. Jedni barwili kwiaty, drudzy obserwowali kiełkujące nasiona, wszyscy prawidłowo postawili problemy badawcze i hipotezy, wykonali doświadczenia i wyciągnęli wnioski. Efektem ubocznym było – zarzucenie pani Anity Zientary błękitno-białymi kwiatami! Mamy teraz pracownię florystyczną – zamiast chemicznej!