Nagrodzeni w konkursie plastycznym “Firma rodzinna moimi oczami”

odebrali laury podczas konferencji  “Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy rozwoju” zorganizowanej przez  Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Nagrody dla Marysi Bańczyk z klasy 1b (1 miejsce), Basi Harasim z 1a (2 miejsce) i Laury Mordal z  klasy 3b (3 miejsce) oraz  wyróżnienia dla Poli Wojtysek (1a) i Zosi Matacz, Kasi Koniecznej, Borysa Sojskiego (wszyscy z  kl. 4) wręczyła pani dziekan w blasku fleszy i kamer! Gratulujemy naszym uzdolnionym artystom plastykom oraz ich nauczycielkom, paniom Soni Wojtysek, Zuzannie Organie i Małgorzacie Szczerbak.