Podziel się książkami z uczniami polskiej szkoły na Litwie!

Polska szkoła im. Czesława Miłosza w Pakienie, na Litwie obchodziła właśnie stulecie swego istnienia. Uczą się w niej wspaniałe polskie dzieciaki, pracują znakomici nauczyciele pielęgnujący polski język, kulturę i utrzymujący kontakty z Ojczyzną. Dowodem na to może być wizyta zespołu ludowego “Wrzosowianie”, który został w Pakienie wspaniale ugoszczony. I właśnie z tym zespołem szkołę odwiedziła także nasza polonistka, pani Jola Kowalska, która postanowiła zmobilizować naszych uczniów do “podzielenia się książką” i obdarowania pakieńskiej biblioteki szkolnej lekturami i dziełami literatury polskiej. Zachęcamy więc do przynoszenia książek nowych i prawie nowych, które przekażemy naszym litewskim kolegom i koleżankom. Po wszelkie informacje można zgłosić się do pań: Jolanty Kowalskiej, Małgorzaty Bossowskiej oraz Małgorzaty Kosargi, a książki należy przynosić do biblioteki, w godzinach jej pracy. Za wszystkie dary – serdecznie dziękujemy.