Powrót do szkoły

W poniedziałek, 18 stycznia, uczniowie klas 1-3 wracają do szkoły! Wszyscy nie możemy się już tego doczekać! Pamiętajmy jednak o tym, że wracamy w ścisłym reżimie sanitarnym. Ustalone w październiku sposoby wchodzenia do szkoły, poranny odbiór poszczególnych klas przez wychowawców/ nauczycieli,  konieczność noszenia maseczek w przestrzeni wspólnej, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz podczas dnia – wciąż obowiązują! Przypominamy także, że uczniowie przynoszą ze sobą swoje śniadanie, a zamówione obiady spożywają w klasach. Do zobaczenia w szkole – bezpiecznie i zdrowo! 

http://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3