Rozdanie świadectw – Harmonogram

Drodzy Uczniowie,

rozdanie świadectw odbędzie w piątek (26.06.2020) zgodnie z harmonogramem:

Godzina Klasa
7.30 8
8.20 7
9.00 6b
9.40 6a
10.20 5
11.00 4
11.40 3b
12.20 3a
13.00 2
13.40 1b
14.20 1a
15.00 0

Klasy 4-8 – do szkoły może wejść tylko uczeń (rodzice nie wchodzą do szkoły). Prosimy o założenie maseczki, dezynfekcję rąk oraz zmierzenie temperatury w domu.

Klasy 0-3 do szkoły może wejść uczeń razem z jednym z rodziców. Prosimy o założenie maseczek, dezynfekcję rąk oraz zmierzenie temperatury w domu.

Świadectw zostaną wydane przez Wychowawcę danej klasy i Dyrektora bez udziału innych nauczycieli. Prosimy nie wnosić ze sobą zadnych niepotrzebnych przedmiotów. Świadectwa zostaną wydane na stołówce z zachowaniem zasad rygoru sanitarnego dla szkół.