Rozwijamy myślenie komputacyjne,

w klasach 0-3, podczas zajęć kodowania na dywanie! Myślenie komputacyjne to powtarzalny kilkustopniowy proces myślowy polegający na znajdowaniu rozwiązań dla złożonych problemów. (…) Proces myślenia komputacyjnego składa się z następujących etapów: 1. Dekompozycja: sformułowanie problemu i rozłożenie go na części składowe. 2. Analiza: rozpoznanie prawidłowości właściwych problemowi. 3. Abstrahowanie: eliminowanie elementów nieistotnych przez uogólnianie. 4. Tworzenie algorytmu: rozwiązanie problemu. (zobacz broszurę “Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów”  http://www.bc.ore.edu.pl/Content/955/INF_7_1.pdf) Wdrażamy się do takich złożonych działań intelektualnych już od zerówki. Idzie nam to całkiem nieźle i całkiem nieźle się przy tym bawimy!