START!

Niniejszym ogłaszamy rok szkolny 2019/2020 za rozpoczęty! Dziś było mnóstwo uśmiechów, miłych powitań, radości ze spotkania po wakacjach. Było trochę żartem, o tym co nas czeka, ale także było serio, kiedy wspominaliśmy wrzesień 1939. Było z entuzjazmem i piosenką na ustach, było z rozrzewnieniem: chodziłem do tej szkoły, a teraz przyprowadzam córkę… Było o planach na przyszłość, wraz z podziękowaniami dla tych, którzy pomagają nam te plany zrealizować.
Wszyscy się odliczyli: uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, rodzice i przyjaciele szkoły. Od jutra więc – do pracy!