O szkole

Szkoła działa na podstawie wpisu do ewidencji

działalności oświatowej Prezydenta Miasta Częstochowa. 

 

W naszej szkole nauka języków obcych zaczyna się już od klasy
„ 0 ” i jest prowadzona rozszerzonym programem nauczania. 

  

      NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY…

 8-godzinną opiekę od  8.00 do 16.00.

Rozszerzony program nauczania języka angielskiego.

Konwersacje z native speakers.

Rozszerzony program nauczania języka niemieckiego.

Bogatą ofertę zajęć rozwijających zainteresowania (pion klas 0-3): taniec towarzyski, zajęcia ekologiczne, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia sportowe, zajęcia informatyczne, szachy.

Możliwość samorealizacji dzieci poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań (pion klas 4-6): koło teatralne, koło wokalne, koło szachowe, koło sportowe, koło ekologiczne, koło tańca nowoczesnego, koło plastyczne i koła przedmiotowe.

Internetowy dzienniczek – bieżący przepływ informacji o uczniach i ich ocenach.

Opiekę logopedyczną, pedagogiczną i pielęgniarską.

Możliwość całodziennego lub częściowego wyżywienia.

Bezpieczeństwo – monitoring szkoły.

ORAZ WSPANIAŁĄ ATMOSFERĘ!