Historia

Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa ( PLSP ) powstała w 1993 roku w Częstochowie. Głównymi założeniami utworzenia naszej placówki było zapewnienie dzieciom:

  • nowoczesnego i rozszerzonego nauczania języków obcych – począwszy już od klasy „0”,
  • wysokiego poziomu nauczania wszystkich przedmiotów,
  • możliwości rozwijania zainteresowań i kształtowania osobowości,
  • 8-godzinnej opieki.

Od 1 września 1993 r. rozpoczęły naukę dzieci w 4 oddziałach, tj.klasy 0-3. Każdego roku przybywało nam uczniów
i kolejnych oddziałów szkolnych, aż w roku 1995 PLSP stała się pełnooddziałową, wówczas 8-klasową, szkołą podstawową.

Ze względu na reformę oświaty przeprowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, od 1999 roku powołano do życia Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne.

Od początku istnienia Prywatnej Lingwistycznej Szkoły Podstawowej nasi uczniowie biorą liczny udział w konkursach językowych i przedmiotowych oraz w innych formach rywalizacji szkolnej, odnosząc w nich znaczące sukcesy.

O wysokim poziomie nauczania świadczą również jedne z najlepszych w naszym regionie wyniki Sprawdzianu 6-klasistów.

Sukcesy naszych uczniów, pozytywne opinie organów oświatowych i rodziców dzieci, a także liczne certyfikaty świadczą o wysokim poziomie naszej szkoły.