W Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym “Alchemik”

– mamy pierwsze miejsce (dla Piotra Nowickiego) oraz dwa wyróżnienia (dla Martyny Zejler oraz Bartka Polaka)! Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „ALCHEMIK” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim, a sam konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z warszawskimi uczelniami wyższymi tj. Uniwersytet Warszawski czy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Jednym z celów konkursu, oprócz propagowania nauki chemii oraz innych nauk ścisłych,  jest także prezentowanie i honorowanie dokonań najlepszych w tych dziedzinach, co niniejszym czynimy, składając ogromne gratulacje  naszym ósmoklasistom oraz ich nauczycielce – pani Anicie Zientarze.