W ramach projektu Deutsch Plus Instytutu Goethego,

który wspiera szkoły w działaniach na rzecz nauczania języka niemieckiego, klasa 7 uczestniczyła w koncercie niemieckiego rapera Rogera Reklessa. Projekt jest objęty patronatem Ambasady Niemiec w Polsce, a Goethe-Institut jest ważną instytucją kultury, zapewniającą wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej Polsce. Uczestnictwo w projekcie Deutsch Plus ma wymierne korzyści nie tylko dla szkoły i nauczycieli (takich jak: doradztwo metodyczno-dydaktyczne, materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach, członkostwo w sieci Deutsch Plus: wymiana doświadczeń, informacje o szkoleniach, webinariach, impreza kulturalnych), ale przede wszystkim dla uczniów, zapewniając im m.in.: udział w jednym z trzech oferowanych projektów ogólnopolskich na tematy związane z  muzyką, gotowaniem, czy ochroną środowiska, możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie wraz z atrakcyjnymi nagrodami, spotkanie z młodymi ludźmi z Niemiec, udział w wymianie uczniowskiej online (e-twinning), udział w bezpłatnych lekcja Skype oraz zniżki przy przystąpieniu do egzaminów Goethe-Institut. Na początek był – język niemiecki rapowany! Projekt koordynują – panie Barbara Borzuchowska i Krystyna Trelowska.