W szkole zawsze jest ciekawie, tu się uczę oraz bawię!

tu się uczę oraz bawię! – mówią słowa wesołego wierszyka. Rzeczywiście, każda chwila naszych najmłodszych uczniów wypełniona jest różnymi aktywnościami, zarówno tymi, związanymi z nauką, jak i zabawą i sportem!