W te szczególne, listopadowe dni

myślimy o tych, którzy odeszli… Pamiętamy o Panu Adamie, współzałożycielu szkoły i o Panu Januszu – jej przyjacielu, wspierającym początki działania naszej placówki we wczesnych latach 90-tych. Myślimy ciepło o dwóch innych Panach Adamach- nauczycielu matematyki oraz młodziutkim nauczycielu- native speakerze, który zginął tragicznie w górach przed paru laty… Wspominamy młodą Panią Anię, polonistkę, która odeszła bardzo niespodziewanie, Pana Andrzeja- konserwatora, Panią Marię, emerytowaną nauczycielkę geografii, która zmarła parę tygodni temu… Wspominamy życzliwych Przyjaciół naszej szkoły, pamiętamy o Rodzicach uczniów, których żegnaliśmy, wspierając ich dzieci, i o wszystkich bliskich, nieobecnych już w życiu naszych nauczycieli, dyrekcji i pracowników.Nigdy nie ma dobrego momentu na pożegnanie bliskich, ale zawsze jest dobry czas, żeby otulić ich myślami. Zatrzymujemy się więc na chwilę i wspominamy…

O grobach znajomych oraz tych zapomnianych pomyśleli uczniowie z Samorządu Szkolnego – ich przedstawiciele z klasy 8, pod opieką pana Tomka Góry, wybrali się na cmentarz Kule, aby uprzątnąć i zapalić znicze na tych mogiłach, na których ich zabrakło…