Zajęcia dodatkowe

Szanowni Rodzice,

drugi tydzień szkoły za nami. Wszystko małymi krokami wraca do normy. Od 02.09.2021 rozpoczną się zajęcia dodatkowe dla uczniów klas starszych. Lekcje będą odbywać się zgodnie z ustalonym planem zajęć, który zostanie podany uczniom we wtorek 02.09.2021. Poniżej przedstawiamy zasady organizacji zajęć dodatkowych. W związku z międzyoddziałowym charakterem lekcji uczniowie będą musieli stosować w trakcie ich trwania środki ochrony osobistej.

W przyszłym tygodniu podamy do Waszej wiadomości harmonogram zebrań z wychowawcami, które będą odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.
Dziękujemy Wam za współpracę i odpowiedzialne zachowania. Poczucie, że wspólnie z Wami dbamy o bezpieczeństwo uczniów jest dla nas bardzo dużym wsparciem. Dalej prosimy Was
o wzmożoną czujność i stosowanie się do ustalonych w szkole procedur.
 
Z poważaniem,
Dyrekcja szkoły
 
Procedura zajęć dodatkowych dla klas 4-8
(PRYWATNA LINGWISTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA)
 
1. Zajęcia dodatkowe odbywają się zgodnie z ustalonym planem zajęć.
 
2. Lekcje odbywają się w wyznaczonych salach oraz mogą być realizowane w grupach międzyoddziałowych.
 
3. W czasie lekcji uczniowie zobowiązani są przestrzegać przepisów związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 
4. W trakcie zajęć uczeń posiada własne przybory i materiały, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 
5. Zabrania się przynoszenia ze sobą na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów.
 
6. W miarę możliwości zaleca się realizację zajęć na świeżym powietrzu na terenie szkoły.