Życzymy Niepodległej…

zdrowia i spokoju… 

Mimo, że uczymy się zdalnie – uczciliśmy nasze Narodowe Święto Niepodległości na wiele sposobów. Przygotowaliśmy prezentacje i plakaty, włączyliśmy się do akcji “Życzenia dla Niepodległej”, organizowanej przez Urząd Miasta Częstochowy i Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Częstochowa oraz porozmawialiśmy o symbolach narodowych (klasy młodsze) i okolicznościach oraz znaczeniu odzyskania niepodległości w roku 1918 (klasy starsze). Ale, przede wszystkim – mamy Polskę w sercu, czcimy ją codzienną postawą i uczynkiem, bo – jak napisał Antoni Słonimski – ” cóż powiedzą tomy słowników, /Lekcje historii i geografii, /Gdy tylko o niej mówić potrafi /Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików. /Choć jej granice znajdziesz na mapach, /Ale o treści, co je wypełnia, /Powie ci tylko księżyca pełnia /I mgła nad łąką, i liści zapach. /Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? / W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka, /Co o nią walczył, cierpiał i wierzył. /W szumie gołębi na starym rynku, /W książce poety i na budowie, /W codziennej pracy, w życzliwym słowie, / Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.”