Antek Mazur – uczeń klasy 7b laureatem prestiżowej XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to najbardziej prestiżowe ogólnopolskie zawody matematyczne o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. To jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej uprawniających … Czytaj dalej Antek Mazur – uczeń klasy 7b laureatem prestiżowej XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów