Bardzo poważna rozmowa

Klasy starsze PLSP oraz gimnazjaliści spotkali się z przedstawicielami policji. Tematem bardzo poważnej i ważnej dla młodych ludzi rozmowy była odpowiedzialność karna nieletnich oraz cyberprzemoc i jej konsekwencje. Przestrzegania i zapobiegania kłopotom nigdy dosyć!