Bezpieczny nowy rok szkolny – wytyczne MEiN, MZ i GIS

Od 1 września br. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będą obowiązywały najnowsze wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz z Ministrem Zdrowia. Opracowany dokument zawiera rekomendacje i zalecenia mające na celu bezpieczną organizację stacjonarnych zajęć szkolnych w warunkach pandemii.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS