Przygotowujemy się do egzaminów Cambridge!

Pełną parą ruszył już nasz nowy projekt “Bridge to Cambridge” polegający na przygotowaniu naszych uczniów do dobrze znanych na całym świecie egzaminów Cambridge English Qualifications. Projekt realizują nauczyciele języka angielskiego (pani Agnieszka Janic, pan Maciej Szwengiel oraz pani Dorota Sikora-Banasik) w “swoich” klasach i grupach, pod patronatem British Council. Zdany egzamin Cambridge English daje honorowany na całym świecie certyfikat, potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodny ze Skalą Poziomów Rady Europy (CEFR), uznawany przez szkoły, uniwersytety oraz pracodawców z sektora prywatnego i publicznego we wszystkich krajach anglojęzycznych.

Testy Cambridge English Qualifications dla dzieci (YLE) stworzono po to, by móc ocenić to, w jakim stopniu dzieci między 8 a 12 rokiem życia opanowały język angielski. Są one dostępne są na trzech poziomach trudności (Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers), co monitoruje ich postęp w nauce języka i zachęca je do dalszej do pracy nad nim. Nad tymi poziomami pracujemy w klasach od 1 do 5. 

Egzamin A2 Key/A2 Key for Schools (KET) jest dla tych, którzy mają za sobą około 250 godzin nauki oraz znają angielski w mowie i piśmie na poziomie podstawowym. To pierwszy krok w budowaniu kompetencji językowych dla celów przyszłej kariery lub studiów. Uczniowie klasy 6 szlifują swe umiejętności językowe tak, aby móc zdawać ten poziom egzaminu. 

Egzamin B1 Preliminary (PET) jest dla tych, którzy potrafią posługiwać się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Daje podstawy pod zdobywanie kolejnych kwalifikacji językowych, zdawanych z myślą o studiach lub pracy. B1 Preliminary for Schools, nad którym pracują uczniowie klasy 7,  to egzamin na takim samym poziomie, co B1 Preliminary, na podstawie którego otrzymają taki sam certyfikat honorowany na całym świecie. Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwiema wersjami egzaminu jest to, że zagadnienia i ujęcie tematów w B1 Preliminary for Schools są dopasowane do zainteresowań i doświadczeń młodzieży w wieku szkolnym.

Nasi uczniowie z zapałem przystąpili do rozwijania swoich kompetencji językowych pod kątem przystąpienia do egzaminów Cambridge. Wiedzą, że warto!