Dbajmy o zdrowie – dla wspólnego dobra!

Wszyscy chcemy wciąż pracować, uczyć się i bawić w murach szkolnych, a nie tkwić w domach, przed ekranami komputerów! Dlatego przypominamy, że ze względów epidemiologicznych, w szkole obowiązuje rygor sanitarny. Po wejściu do szkoły dezynfekujemy dłonie,  sale są regularnie wietrzone, a uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do częstego mycia rąk.  W częściach wspólnych szkoły- zarówno uczniowie, jak i nauczyciele noszą maseczki.  Rodzice i osoby postronne nie powinny wchodzić do szkoły! 

Wznawiamy także prośbę do rodziców o codzienne monitorowanie stanu zdrowia dzieci. Mamo! Tato! Zwracajcie uwagę nie tylko na noski, gardełka, ciepłe czółka, ale i skórę (bostonka, ospa, wszawica) i brzuszki (jelitówka). Dzieci posiadające symptomy chorobowe zostają w domach! Chrońmy się nawzajem! Życzymy wszystkim zdrowia!