Dzień Ziemi 2021

jest dzwonkiem alarmowym, przypominającym nam, że przekraczając kolejne granice nieodpowiedzialnych działań, niszczymy powietrze, glebę, wody i inne żywe stworzenia, które zamieszkują Ziemię. Dlatego – ku zastanowieniu – wiele klas, wraz ze swoimi nauczycielami i wychowawcami – poruszało problemy związane z ekologią na godzinach wychowawczych, zajęciach zintegrowanych oraz informatyce. Powstały rysunki, makiety i plakaty oraz, co najważniejsze, uwarażliwiliśmy się na konieczność zmiany naszych przyzwyczajeń tak, aby planeta odzyskała to, co straciła i co traci każdego dnia!