Przejdź do menu Przejdź do treści
      
      
Logo szkoły

Erasmus +

In the school year 2022/2023, our school participated in the Erasmus+ project bearing the name: ’Reduce, Reuse, Recycle’, and that means ’3R!’

The principal objectives of the project were as follows:

 • disseminating knowledge relevant to the appropriate application, use and recycling of materials, and also to the possible ways of reducing waste quantities
 • promoting and intensifying international collaboration
 • exchanging experiences between participants in the project.

The 3R rule – what is that?

3R – is a simple rule of ecological approach to raw materials and energy.
It includes:

 1. reducing the number of packaging and waste quantity,
 2. reusing those which are found to be impossible to be disposed of,
 3. processing raw materials which cannot be reused.

All the rules of 3R are closely connected with one another, and, what also matters, is their order of application. What cannot be reduced, ought to be reused, and, if there is indeed no other alternative, recycled.

What was accomplished at our school in the course of the project?

The activities connected with the project were commenced at the very beginning of the school year 2022/2023, and remained continued to the end of it.

We had an opportunity to collaborate with schools and educational institutions from the following countries:

Germany – ARDA Beratung und Bildung – Berlin – an institution working in the field of collaborating within the scope of European educational projects (https://www.ar-da.de/)

Turkey – M.AKIFERSOYILKOKULU Complex of Schools, Aydın/Efeler (https://aydinmehmetakifersoyio.meb.k12.tr/)

Portugal – Complex of Schools – Lar de D.Pedro – Braga (https://dompedrov.pt/)

In the course of the project, the following meetings were held at partner institutions:

 • in September 2022 – a training event for teachers in Germany,
 • in January 2023 – a meeting of students and teachers in Turkey,
 • in March 2023 – a meeting of students and teachers in Portugal,
 • in April 2023 – a meeting of students and teachers in Poland.

As well as that, various activities, for instance, art competitions, ecological workshops, collective planting, the exhibitions of photographs or designing a project calendar, were conducted at our school.

The project team was composed of: Ms Małgorzata Kluza, Ms Sonia Wojtysek, and also of Ms Magdalena Kopek.

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła wzięła udział w projekcie Erasmus+ pod tytułem „Reduce, Reuse, Recycle” czyli 3R!

Głównymi celami projektu były:

 • propagowanie wiedzy na temat właściwego zastosowania, użycia, recyklingu materiałów oraz możliwości zmniejszania ilości odpadów
 • promowanie i wzmacnianie współpracy międzynarodowej
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu.

Co to jest zasada 3R?

3R – to prosta zasada ekologicznego podejścia do surowców i energii.
Oznacza ona:

 1. redukcję ilości opakowań i odpadów,
 2. ponowne używanie tych, których nie udało się zredukować,
 3. przetwarzanie surowców, których nie można użyć ponownie.

Wszystkie reguły 3R są ze sobą ściśle powiązane, istotna jest także ich kolejność. To, czego nie można zredukować, należy użyć ponownie, a w ostateczności poddać recyklingowi.

Co wydarzyło się w trakcie projektu w naszej szkole?

Działania związane z projektem rozpoczęły się wraz z początkiem roku szkolnego 2022/2023
i trwały do jego końca.

Mieliśmy okazję współpracować ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi z następujących krajów:

Niemcy – ARDA Beratung und Bildung – Berlin – instytucja zajmująca się współpracą w zakresie edukacyjnych projektów europejskich
https://www.ar-da.de/

Turcja – Zespół Szkół M.AKIFERSOYILKOKULU, Aydın/ Efeler
https://aydinmehmetakifersoyio.meb.k12.tr/

Portugalia – Zespół Szkół – Lar de D.Pedro – Braga
https://dompedrov.pt/

Podczas projektu odbyły się spotkania w instytucjach partnerskich:

 • we wrześniu 2022 roku – szkolenie dla nauczycieli w Niemczech,
 • w styczniu 2023 roku – spotkanie uczniów i nauczycieli w Turcji,
 • w marcu 2023 roku – spotkanie uczniów i nauczycieli w Portugalii,
 • w kwietniu 2023 roku- spotkanie uczniów i nauczycieli w Polsce.

Zrealizowane zostały także rozmaite działania na terenie naszej szkoły, na przykład: konkursy plastyczne, warsztaty ekologiczne, wspólne sadzenie roślin, wystawa zdjęć czy zaprojektowanie kalendarza projektu.

Zespół projektowy: Pani Małgorzata Kluza, Pani Sonia Wojtysek oraz Pani Magdalena Kopek.

Całkowity budżet projektu wynosił 60 000 euro

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z działań związanych z projektem:-)!

Meeting in Berlin/Spotkanie w Berlinie

https://lingwistyczne.czest.pl/34875-2/

Project Activities/Działania w ramach projektu

https://lingwistyczne.czest.pl/z-erasmusem-promujemy-proekologiczne-postawy/

https://lingwistyczne.czest.pl/34875-2/

https://lingwistyczne.czest.pl/miedzynarodowy-konkurs-na-logo-projektu-erasmus-reduce-reuse-and-recycle/

https://lingwistyczne.czest.pl/konkurs-na-logo-projektu-erasmus-reduce-reuse-and-recycle-rozstrzygniety/

https://lingwistyczne.czest.pl/spotkanie-informacyjne-na-temat-mobilnosci-do-turcji-w-ramach-projektu-erasmus-3r-13-10-2022-czwartek-godzina-1215-stolowka-szkolna/

https://lingwistyczne.czest.pl/turecka-przygoda-z-erasmusem/

https://lingwistyczne.czest.pl/tyle-slonca-w-calej-bradze/

https://lingwistyczne.czest.pl/dzien-ziemi/

https://lingwistyczne.czest.pl/spotkanie-w-ramach-projektu-erasmus-3r-w-czestochowie/https://lingwistyczne.czest.pl/prasa-o-naszych-projektowych-przygodach/

https://lingwistyczne.czest.pl/z-wizyta-w-estonskiej-szkole/

https://lingwistyczne.czest.pl/konkurs-plastyczny-moja-europa/

My Europe/Moja Europa

Family Picnic/Piknik Rodzinny

Project Calendar/Kalendarz projektu

3R Poster/Plakat 3R

Proper Waste Segregation/Poprawne segregowanie śmieci

https://cuk.czestochowa.pl/jak-poprawnie-segregowac/

Recycling Workshops/Warsztaty na temat recyklingu

3R Videos/Filmy o zasadzie 3R

PLSP Częstochowa informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij