Medalem Komisji Edukacji Narodowej,

za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, zostały uhonorowane nasze nauczycielki matematyki- panie Maria Michalak oraz Teresa Małek, czym  się z dumą chwalimy w przededniu Święta Edukacji Narodowej.  Dla obu z nich celem pracy i działań jest dobro ucznia, jego wszechstronny rozwój oraz wysoki poziom wiedzy i umiejętności matematycznych. Pod ich kierunkiem uczniowie przygotowują się do różnych konkursów matematycznych szczebla powiatowego, wojewódzkiego, ogólnopolskiego, międzynarodowego.

Uczniowie pani Marii Michalak, w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych z Matematyki zdobyli tytuł laureata w latach 2004, 2005, 2009,2012, 2013, 2014 (3 uczniów), 2016, 2017, 2018,2019, 2020, a w latach 1989,1991, 1998, 2000,2001, 2008, 2018 – finalisty. O pani Marii można powiedzieć, że jest pasjonatką pracy z uczniami. Również szczególną opieką otacza uczniów słabych i z dysfunkcjami dla których poświęca wiele czasu i pracy. Od roku 2002 bierze udział w projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła” zainicjowanym przez GWO w ramach , którego odbywają się w każdym roku szkolnym 3 sesje z plusem, które systematycznie sprawdzają umiejętności matematyczne. Jej wielkie zaangażowanie w pracę zawodową potwierdzają wyniki zewnętrznych egzaminów- w każdym roku jej uczniowie osiągają najwyższy, 9-ty stanin z matematyki. W latach 2000 do 2019 powoływana była do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

Uczniowie pani Teresy Małek także uzyskują ponadprzeciętne wyniki w matematyce – w 2019 roku szkolnym wynik Egzaminu Ósmoklasisty był o 34 punkty procentowe wyższy od średniego wyniku w kraju. Wychowankowie pani Teresy uczestniczyli w licznych konkursach przedmiotowych z matematyki zajmując czołowe miejsca – Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki w latach 2005 (dwoje uczniów), 2015, 2016, 2017 i 2018, 2020 i 2021 oraz  finalisty tego konkursu (2019).  W powiatowym konkursie „Matematyka w praktyce” laureatami w 2001 roku zostało troje, a w latach 2003 i 2004 po dwoje jej uczniów. W 2003 r. w konkursie „Przygoda z matematyką” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach miała dwoje laureatów oraz  III miejsce uczniów w Polsce w Egzaminie Gimnazjalnym organizowanym przez Gazetę Wyborczą w Warszawie, w tym pierwsze miejsce indywidualnie ucznia w części matematyczno–przyrodniczej.

Obie panie współorganizowały wszystkie przeprowadzane w szkole zewnętrzne konkursy matematyczne. Co roku z ich inicjatywy, uczniowie mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w następujących konkursach: „Matematyka w Praktyce”, „Alfik Matematyczny” „OMJ”, „Panda”, „Galileo”, „Multitest”, „Olimpus”, „Konkurs Logicznego Myślenia” czy Konkurs organizowany przez Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, w których odnoszą duże sukcesy. Nasi młodzi matematycy osiągają bardzo dobre wyniki w „Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny”. 

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych nauczycielek oraz ich uczniów! Obu Paniom życzymy wielu kolejnych laureatów i finalistów znaczących konkursów matematycznych i logicznych oraz satysfakcji z codziennej pracy – z każdym uczniem. Wszakże, cytując słowa pani Marii Michalak, “dzień bez matematyki jest dniem straconym!”