Młodzi obywatele…

… bierzcie sprawy w swoje ręce!!! Możemy wpływać na rzeczywistość poprzez aktywność obywatelską -dowiedzieli się dzisiaj uczniowie klasy 8 i 3 gimnazjum na lekcji WOS-u, dotyczącej samorządu, inicjatyw lokalnych, budżetu oraz konsultacji społecznych. Tę ważną życiowo lekcję o społeczeństwie obywatelskim poprowadził Radny Miasta Częstochowy, pan Piotr Strach. Młodzież nie tylko dowiedziała się co to jest budżet obywatelski, ale nabrała przekonania, że może współuczestniczyć i współdecydować o rozwoju miasta ponieważ – jest uprawniona do głosowania na ten budżet już od 13-tego roku życia!