Na długi weekend proponujemy kontemplację natury,

i zachęcamy do admiracji świata. Czy zaowocuje to w postaci kreacji artystycznych? Jeśli zainspirujecie się pracami “land art”, wykonanymi przez uczniów klas piątej, szóstej i siódmych, to może tak? Sztuka ziemi (inaczej land art) to działalność artystyczna, której obszarem działania (tłem, kontekstem czy tworzywem) jest przestrzeń ziemi, obszar środowiska naturalnego. Działania tego typu często są ingerencją w pejzaż, przekształceniem jego fragmentu, lub wykorzystaniem naturalnych procesów, takich jak erozja lub czynniki atmosferyczne) dla stworzenia działania, obiektu o charakterze artystycznym. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_ziemi). Popatrzcie sami, warto: