Tik, tak, tik, tak…

Coś głośno tykało w klasie pierwszej… Tik, tak, tik, tak… Po wnikliwym zbadaniu tykającego zjawiska możemy orzec, że były to własnoręcznie zrobione przez pierwszaków zegary. I w ten oto sposób uczniowie klasy pierwszej nauczyli się dzisiaj określać godzinę na zegarze!