Wzięliśmy udział w Godzinie Kodowania™ na ACMECorp.com.

Godzina Kodowania™ jest krajową inicjatywą Computer Science Education Week [csedweek.org] i Code.org [code.org], której celem jest udział jak największej liczby uczniów w godzinie informatyki i programowaniu komputerów.  Ponad 100 milionów uczniów na całym świecie wzięło już udział w Godzinie Kodowania™, która jest  największym wydarzeniem edukacyjnym w historii, odbywającym się w czasie Tygodnia Edukacji Informatycznej (9-15 grudnia). Do tej rzeszy dołączyła się także i nasza szkoła. Przez godzinę kodowaliśmy wszyscy: od maluchów z zerówki  po ósmoklasistów. Kodowali uczniowie i nauczyciele, dyrektorzy, pan konserwator i panie, które na co dzień dbają o czystość i porządek w naszej placówce. Kodowali studenci odbywający praktykę w naszej szkole oraz rodzice, którzy zajrzeli z wizytą. Nasza Godzina Kodowania™ znakomicie się powiodła i potwierdziła, że PLSP jest gotowa, by uczyć fundamentalnych umiejętności XXI-wieku. Za rok, po raz kolejny, spotkamy się wszyscy, w Godzinie Kodowania™!