Zebrania i konsultacje

Przypominamy o jutrzejszych zebraniach i konsultacjach dla klas 4-7 i gimnazjum:

ZEBRANIA (g.17.30)

11.12.17

KONSULTACJE (g.18.00)

11.12.2017

Zapraszamy!