… pierwiosnek już na brzegu…

wyrósł śliczny, uśmiechnięty:/ Witaj, witaj, kwiatku biały, / Główkę jasną zwróć do słonka, / Już bociany przyleciały, /W niebie słychać śpiew skowronka. / Stare wierzby nachyliły /Miękkie bazie ponad kwiatkiem: /Gdzie jest wiosna? /Powiedz, miły, /Czyś nie widział jej przypadkiem? /Lecz on, widać, milczeć wolał. / O czym myślał -któż to zgadnie? /Spojrzał w niebo, spojrzał w pola, /Szepnął cicho: -Jak tu ładnie… (Władysław Broniewski, Pierwiosnek)