Nasi uczniowie systematycznie rozwijają swoje talenty,

w wielu dziedzinach, także na polu artystycznym. Uczennica klasy 3, Amelka Szczeszek, konsekwentnie doskonali swoje umiejętności plastyczne, czego dowodem jest zdobycie kolejnych laurów – tym razem w Regionalnym Konkursie Plastycznym “Wielki Świat Pszczół”, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach. Amelka – prezentując tam przepiękną, barwną wizję miododajnej łąki – zdobyła pierwsze miejsce w swojej grupie wiekowej! Gratulujemy!